Conplan Kft.

2162. Őrbottyán
Bajcsy Zsilinszky u. 40
Tel: +36 (28) 369 030
web: www.conplan.hu
E-mail: info@conplan.hu

Referenciák

  • NABUCCO tranzit gázvezeték útkeresztezési műtárgyterveinek szerkesztése
    (Megrendelő:
    Olajterv Fővállalkozó és Tervező Részvénytársaság)
  • Magyar-szlovák összekötő (Vecsés - Balassagyarmat) földgáz szállítóvezeték műtárgy és keresztezések kiviteli terveinek elkészítése
  • MOL Nyrt. Logisztika Barátság I. kőolajvezeték kiváltó rekonstrukciója: kőolajvezeték és hírközlő kábel műtárgykeresztezési tervek elkészítése